A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku
BIP Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku
BIP.gov.pl

  Informacje o jednostce

  Nazwa:     Żłobek Miejski Nr 6  w Białymstoku
  Adres:       ul. Upalna 58 15-668 Białystok
  Telefon:    85 661 21 85
  Fax:          85 661 21 85 w.2
  e-mail:      zlobeksloneczko@wp.pl
  strona www: zlobek.bialystok.pl

  Zakres działalności: Działalność opiekuńczo-wychowawcza

  Godziny otwarcia:   6.00-17.10, od poniedziałku do piątku

  Godziny przyjęć interesantów : 7.00 – 15.00

  Dyrektor:  Ewa Łupińska

  Żłobek Miejski nr 6 w Białymstoku działa na podstawie:
  - ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U Nr 45 poz.235 )
  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
  - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
  - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316 z późn. zm.);
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

  WARUNKI PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA

  Zapisy do żłobka trwają przez cały rok, a przyjęcia dzieci odbywają się w miarę wolnych miejsc.

  Aby zapisać dziecko do żłobka , należy wypełnić kartę zapisu dziecka w formie elektronicznej. Wypełnioną, wydrukowaną i podpisaną kartę zapisu należy dostarczyć do żłobka pierwszego wyboru. Rodzice wskazują maksymalnie 3 żłobki wpisane zgodnie z preferencjami.                                                                                                                                     System dostępny jest pod adresem : http://nabor.pcss.pl/bialystok/.

  Do żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się, mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazywania podatku niż Miasto Białystok.                                                                      

  - Przyjęcie dziecka do żłobka wiąże się z podpisaniem umowy.
  - Korzystanie ze żłobka jest odpłatne.
  - Żłobek dysponuje 4 grupami dziecięcymi.
  - Ilość miejsc, którymi dysponuje żłobek : 122

  Nadzór nad działalnością żłobków sprawuje Departament  Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku tel. 85 869 6566, 85 869 6567.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Ewa Łupińska
  Publikacja dnia: 19.04.2016
  Podpisał: ADMIN
  Dokument z dnia: 19.04.2016
  Dokument oglądany razy: 16713
MegaBIP free (2.09)