A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku
BIP Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 16.05.2015, zmieniona z powodu:
  konfig

  Informacje o jednostce

  Nazwa:     Żłobek Miejski Nr 6  w Białymstoku

  Adres:       ul. Upalna 58 15-668 Białystok

  Telefon:    85 661 21 85

  Fax:          85 661 21 85 w.2

  e-mail:      zlobeksloneczko@wp.pl

  strona www: zlobek.bialystok.pl

  Zakres działalności: Działalność opiekuńczo-wychowawcza

  Godziny otwarcia:   6.00-17.10, od poniedziałku do piątku

  Godziny przyjęć interesantów : 7.00 – 15.00

  Dyrektor:  Ewa Łupińska

   

  Żłobek Miejski nr 6 w Białymstoku działa na podstawie:

  Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U Nr 45 poz.235 )

  ·      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

  ·      ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

  ·      ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316 z późn. zm.);

  ·      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

  Nadzór nad działalnością żłobków sprawuje Departament  Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku tel. 85 869 6566, 85 869 6567.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Jacek Malejko
  Publikacja dnia: 16.05.2015
  Podpisał: ADMIN
  Dokument z dnia: 16.05.2015
  Dokument oglądany razy: 712
MegaBIP free (2.09)